MATQO pixia corp.

reklama,vizitky,billboardy,plagaty,tlac,svadobne oznamy

valentinske pozadie

Vytvorte si plátno o rozmeroch 1024 x 768 px. Pomocou Paint Bucket Tool (G) vyfarbite background zvolenou farbou (ja som použil RGB 26 5 0). Stlačte Ctrl+J (duplikovanie backgroundu). Zvoľte Filters > Noise > Add noise a nastavte hodnotu na 2 px, následne stlačte Ok.

 

Pokračujte Blurom Filters > Blur > Gaussian Blur a nastavte hodnotu približne na 1,2 px.

 

Vytvorte nový layer s názvom Sunset. Nájdite na internete (www.brusheezy.com) vhodný brush ktorý vyjadruje západ slnka a potom pomocou nástroja Eraser zmažte hrany.

 

Následne použite Blur, Filters > Blur > Gaussian Blur a hodnotu okolo 6,3 px a potom znížte Opacity layeru na 14%.

 

Výsledok:

 

Vytvorte si nový layer s názvom Heart. Pomocou Custom Shape Tool (U) nakreslite srdce.

 

Duplikujte layer Heart (Ctrl+J) a pomenujte ho Heart 2. Zvoľte Gradient Overlay a nastavte hodnoty podľa obrázka, kliknite OK, zmenšite layer na 90% a zarovnajte ho s vrchnou hranou srdca.

 

Znova zduplikujte layer Heart. Duplikát pomenujte Heart 3, posuňte ho nad layer Heart 2, zmenšite na 80% a opacity nastavte na hodnotu okolo 44%.

 

Znova zduplikujte layer Heart, pomenujte ho Heart 4, zmenšite ho na hodnoty 95% šírka a 90% výška, nastavte jeho farbu na RGB 235 78 23, nastavte Opacity na 52% a posuňte ho približne do stredu srdca. V palete layerov posuteň layer Heart 4 nad layer Heart 3. Zduplikujte layer Heart 3, pomenujte ho Temp, vyrastrujte ho, kliknite na Select > Load Selection a kliknite OK. Kliknite na layer Heart 4 a vymažte označenú oblasť(zobrazí sa vám hlásenie o rastrovaní, klinite OK). Vymažte layer Temp. Pomocou nástroja Eraser (E) vymažte vrchné hrany srdca layeru Heart 4.

 

V daľšom kroku zefektujte layer Heart nasledujúcimi efektami a hodnotami.

 

Mal by sa vám zobraziť podobný výsledok:

 

V daľšom kroku budete potrebovať nový layer (Ctrl+Shiht+N), pomenujte ho pattern. Otvorte si súbor Cube.psd (nájdete v sekcii na stiahnutie) a kliknite na Edit > Define Pattern. Pomocou Pattern Stamp Tool (S) vyfarbite srdce aj kúsok okolia a posuňte layer na stred srdca (tak aby sa vám vrchol kocky stretával so stredom srdca).

 

Zduplikujte layer Heart, pomenujte ho Temp, vypnite efekty a vyrastruj ho. Kliknite na Select > Load Selection a nezabudnite zaškrtnúť Invert. Kliknite na layer Pattern a pomocou Eraseru (E) vymažte nadbytočné časti.

 

Znížte Opacity layeru Pattern na hodnotu okolo 23% a jemne dostratena vymažte okraje okolo srdca. Pomocou Ctrl si označte layere Heart 1-4 a Pattern a skonvertujte ich do Smart Object. Pridajte Bevel And Emboss s nasledujúcimi hodnotami:

 

Tento postup zopakujeme niekoľko krát na vytvorenie viac sŕdc.

 

Vytvorte si nový layer s názvom Dots. Pomocou nástroja Brush (B) o veľkosti približne 9 px vytvorte bodky po okraji plátna. Zduplikujte layer Dots a použite naň efekt Blur o hodnote približne 9 px.

 

Vytvorte si daľší layer a pridajte zopár brushov. Na záver som už iba pridal do pozadia zopár sŕdc so zníženou Opacity a samozrejme nezabudnite pridať meno svojej... :)

 

--  Michal Gregus  --

 
www.grafika.sk